Pozvánka na mezinárodní debatní akademii Creating Critical Minds and Voices in Europe

Jeďte s námi na mezinárodní akademii do Athén a naučte se více o argumentaci a mezinárodním migračním a azylovém právu!


Creating Critical Minds and Voices in Europe: Academy

Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA ve spolupráci s národními debatními asociacemi pořádají v rámci projektu Creating Critical Minds and Voices in Europe mezinárodní akademii zaměřenou na otázky demokracie a lidských práv v současném světě.

Termín: 25.-29. října 2018
Místo: Athény, Řecko
Jazyk: anglický
Program: Na programu jsou 4 workshopy, každý o 90 minutách. Témata: argumentace a kritické myšlení, mezinárodní migrační a azylové právo, budoucnost Evropy, integrace kultur, politická participace a aktivismus, apod. Dále socializační aktivity, na dobrovolné bázi debatování, prohlídka Atén. Akce je vhodná i pro začátečníky (od cca 14 let), podmínkou je angličtina na komunikační úrovni.
Náklady: debatéři platí 50 EUR, cena zahrnuje ubytování, stravu, letenku Praha-Atény a dopravu v místě konání. Koučové mají účast na akci plně hrazenou z grantu EU.
Přihlášky: do 30. července 2018 vyplněním online formuláře. ADK má k dispozici 8 míst pro debatéry (ideálně 4 chlapci a 4 dívky) a 2 místa pro kouče. V případě vyššího počtu přihlášených vybere účastníky Zahraniční výbor.